Članovi Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova su predstavnici i zastupnici stranih i domaćih proizvođača putničkih motornih vozila, rezervnih delova i opreme.  Asocijacija je osnovana još 1996.godine kako bi zastupala interese članova koji se odnose na praćenje i kontinuiran rad na unpređenju uslova za poslovanje na domaćem tržištu.