30.03.2019.
Skupština Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova, odrzana 29.03.2019 godine.Skupštini je prisustvovalo 18 članova iz redova uvoznika kao i :

1.Predsedinik Asocijacije Miloš Petrović,
2.Predsednik grupacije pri PKS i član borda Milan Vukasović
3.Generalni sekretar Asocijacije Boban Nikolić

Sa obzirom na to da Asocijacija ima 26 redovnih članova, prisutan broj je obezbedio kvorum za rad i donošenje odluka.

Predsednik Asocijacije, Miloš Petrović, je otvorio rad Skupštine sa predlogom dnevnog reda koji je jednoglasno usvojen.       Dnevni red:

1.Aktivnosti Borda u period izmedju dve Skupštine,
• Izjednjačavanje uslova uvoza novih i polovnih vozila,
• Predlog zahteva Agenciji za bezbednost u saobraćaju o plaćanju nadoknade Asocijaciji za svako uvezeno vozilo bez obzira da li je novo ili polovno
• Predlog Asocijacije Upravi Policije o promeni obavezne dokumentacije prilikom prve registracije,
• Predlog Borda za izmenu Statuta Srpske asocijascije uvoznika vozila i delova
• Aktiviranje zamrznutog članstva u Asocijaciji i prijem novih članova u Asocijaciju,
• Razno


Diskusija koja je usledila po svakoj od tačaka dnevnog reda je rezultirala odlukom o formiranju radnih grupa.

Prva radna grupa o „ Izjadnjačavanju uslova uvoza novih i polovnih vozila“ i druga o „Predlogu izmena Statuta“.

Uz predsednika Asocijacije i članove borda, u obe radne grupe, ušlo je i nekoliko članova Asocijacije.

Skupština je jednoglasno donela odluku o aktiviranju članstva firme Teletrade d.o.o. u Asocijaciju kao i o prijemu novog člana Asocijacije firme Interauto d.o.o

Članovi Asocijacije iz redova motociklista obavestili su bord o povećanom interesovanju uvoznika motocikala i opreme, koji ne ispunjavaju Statutom propisane uslove za članstvo u Asocijaciju, o njihovoj želji da se na neki način uključe u rad nekih organa,sekcija naše Asocijacije.

Ta tema će biti na narednim sastancima borda razmotrena.

Spisak novih članica Srpske Asocijacije uvoznika vozila i delova

1 Auto Cacak

2 Avtonova KAB

3 British Motors

4 Burnout

5 Centar S

6 CTC Unit doo

7 Delta motors

8 Euro Sumar

9 Euroimpex Autogroup

10 FCA Srbija d.o.o. Kragujevac

11 Gevara doo

12 Grand Motors

13 Hyundai Srbija

14 Interauto- trade – novi clan

15 KIA auto

16 KOMPP Co

17 MASS Company

18 Mazda Central and South East Europe

19 Motogrini Gruppo

20 Opel Sauthest Europe

21 PGS Motori

22 Porsche SCG

23 Renault-Nisan Srbija

24 Star Import

25 Subaru SCG

26 Teletrade doo – aktiviran clan

27 Toyota Srbija

28 Trion Motors