21.07.2022.
U četvrtak 14. jula u zgradi Privredne komore Srbije, održana je izborna sednica Grupacije uvoznika vozila i delova. Na inicijativu članova, za mesto predsednika Grupacije izabran je Milan Belin, dosadašnji predsednik Srpske Asocijacije uvoznika vozila i delova. Zamenik predsednika Grupacije i u ovom periodu će biti Miloš Petrović.


Na sednici se pored izbornog dela razgovaralo o ciljevima i inicijativama za ostvarenje planiranih aktivnosti. Žarko Malinović, sekretar Sektora za trgovinu, najavio je najvažniju temu za naredni period, a to je ubrzana elektrifikacija vozila i ponude svih uvoznika, tj. proizvođača. Ova tema će u narednom periodu biti pokrenuta u okviru Grupacije kroz niz sastanka na iniciranju podrške lokalne samouprave kroz nefinansijske podsticaje za elektrifikovana vozila, kao i kroz incijative vezane za širenje infrastrukture punjača.

Prvi u nizu sastanaka se planira sa novim gradskim rukovodstvom u Beogradu a zatim i u Novom Sadu.

Na sastanku je predstavljen i novi servisni portal agencije Cubeteam, koji se bavi analizom podataka o tržištu a koji će biti ponuđen svim članovima od septembra.

Srpska Asocijacija uvoznika vozila i delova će i u narednom periodu blisko sarađivati sa Grupacijom uvoznika vozila i delova pri Privrednoj komori Srbije. U narednom periodu se planira i više zajedničkih aktivnosti na edukaciji i pokretanju važnih dijaloga u društvu vezanih za budućnost i strategiju razvoja elektromobilnosti.