23.01.2012.
Pri Odboru za trgovinu Privredne komore Srbije, Srpska Asocijacija uvoznika vozila i delova formirala je grupaciju “Ovlašćenih uvoznika vozila i delova”.

Sve članice Asocijacije, uvoznici vozila će kroz ovaj vid organizovanja i saradnju sa Privrednom komorom, dobiti nov kvalitet u poslovanju i mogućnost da na pravi način istaknu svoje poslovne zahteve i promovišu svoje ciljeve, sve u cilju da se kupcima vozila obezbede što bolji izbor vozila, pristupačnije cene i uslovi plaćanja.

Sa druge strane, cilj je da se kroz stalnu komunikaciju sa predstavnicima državnih institucija i agencija, banaka, osiguravajućih kuća i drugih, poboljšaju uslovi poslovanja za sve auto kuće u Srbiji i na što lakši način otklone teške posledice, koje je na ovu vrlo važnu granu privrede ostavila ekonomska kriza i u svetu i u našoj zemlji.