index-slider-uvoznici-vozila.jpg

Srpska asocijacija uvoznika
vozila i delova

Članovi Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova su
predstavnici i zastupnici stranih i domaćih proizvođača
putničkih motornih vozila, rezervnih delova i opreme.
Asocijacija je osnovana još 1996. godine kako bi zastupala
interese članova...

opširnije

Članice asocijacije

Objectives of the association

Unapređenje uslova na tržištu

Kontinuiran rad na unapređenju uslova na tržištu na kojem posluju svi članovi. Pružanje besplatnih saveta članovima, prikupljanje, obrada i dostavljanje statistike kao i tržišnih informacija od interesa za članove.

Zaštita x 3

Zaštita prava i interesa članova, zaštita intelektualne svojine i zaštita životne sredine kroz praćenje zakonskog okvira i aktivnog učešća u dijalogu sa relevantnim institucijama, briga o stručnom nivou vršenja delatnosti koja se odnose na putnička motorna vozila i delove, edukacija o ekološkim uslovima poslovanja, aktivno učešće u smanjenju štetnog uticaja vozila na životnu sredinu.

Odnosi s javnošću

Nastup pred državnim i drugim institucijama u ime članova i njihovih interesa, nastup u medijima i drugim relevantnim javnostima, pokretanje društvenog dijaloga o pitanjima koja su ključna za poslovanje i uticaj na društvenu zajednicu.

Razmena

Podsticanje razmene mišljenja i iskustava među članovima Asocijacije, državnim organima i institucijama, kao i drugim srodnim udruženjima i komorama u zemlji i van nje. Prikupljanje i protok stručnih i poslovnih informacija među članovima u skladu sa njihovim zajedničkim interesima.

Vesti i saopštenja

ŽELITE DA POSTANETE ČLAN ASOCIJACIJE?

Zajedno smo jači, postanite deo asocijacije